Attityder för den goda arbetsmiljön

//Attityder för den goda arbetsmiljön

Att kommunicera så att jag vet att du förstår mig och att jag förstår dig är inte alltid lätt. Kommunikation kan vara en svår konst och något vi alla behöver träna på, både som ledare och medarbetare.

Bästa sättet att börja skapa den goda arbetsplatsen är att sätta spaden i marken och tillsammans gräva tills ni hittar källan till det ni behöver.

Med rätt attityd kan du utnyttja den positiva kraft som kan finnas i en konflikt. Då kan konflikten bli ett frö till utveckling.

För att lättare kunna hantera den stress som kan uppstå när vår roll som ledare ifrågasätts behöver vi ha insikter i hur vi väljer att använda vår uppmärksamhet.

Hur vi är, hur vi reagerar och agerar som ledare handlar en hel del om människokunskap och insikter i hur vi själva är. Det är lätt att uttrycka en vilja om öppenhet och tolerans men agera precis tvärtom.

Resultatet av våra handlingar när vi engagerar oss i att utveckla den goda arbetsmiljön ger feedback som rätt använt kan minska avståndet mellan där vi är och där vi vill vara.

I den goda arbetsmiljön väljer medarbetare att utvecklas, det bidrar till  ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten.

2016-04-26T07:41:05+00:00Okategoriserade|0 Comments