Coaching

/Coaching

Chefskap och ledarskap

På våra utbildningsdagar möter vi ofta en stor förvirring i vad som är chefskap och vad som är ledarskap. Det är inte alldeles enkelt att reda ut eftersom vi i dagligt tal ibland använder begreppen som synonymer. Ledarskap är ju idag ett populärt koncept som förekommer för att beskriva en mängd skilda företeelser. Det kan [...]

2018-12-14T10:00:53+00:00Coaching, Utbildning, Utveckling|Kommentarer inaktiverade för Chefskap och ledarskap

Tillbaka i Skåne…

…med nya kunskaper-idéer-infallsvinklar efter en helg i Örebro och ett kunskapsspäckat vårmöte med Skandinaviska Ledarhögskolan, SLH. Vilken härlig helg jag har haft, full med energi, god mat och massor med underbara möten med för mig både kända och okända, dock alla intressanta människor. Alla skratt och berättelser som vi delade med varandra kommer att ge [...]

2018-07-26T10:27:54+00:00Coaching, Utveckling|Kommentarer inaktiverade för Tillbaka i Skåne…

Vetenskapligt kunskapsläge för den psykosociala arbetsmiljön

Jag tror definitivt inte att vetenskapen har hundraprocentiga svar på hur vi är, hur vi har det, vad det beror på och lösningarna på alla våra utmaningar. Men som folkhälsovetare gillar jag att väva in en del vetenskaplighet i min kompetens, i mina livskunskaper och erfarenheter när jag coachar och skapar mina kurser. En 500-sidig [...]

2019-01-04T11:41:53+00:00Arbetsmiljö, Coaching|Kommentarer inaktiverade för Vetenskapligt kunskapsläge för den psykosociala arbetsmiljön

Handlingsplan, inget för mig

Är det din eller dina kollegors kommentar? Vad blir det för skillnad på att ha eller inte ha en handlingsplan (t.ex. för arbetsveckan)? När jag planerat min arbetsvecka vet jag vilka uppgifter jag ska göra under veckan, jag vet t.o.m. vad jag ska göra varje dag i veckan. När jag är i slutet av veckan [...]

2018-07-25T10:19:49+00:00Coaching|0 Comments

Jag pratar med mig själv

Vi pratar alla med oss själva, medvetet eller omedvetet. Hur låter det när du pratar med dig själv? Har du tänkt på det? Känner du igen frasen "Det kommer att bli ännu en tråkig dag" eller "Vilken underbar dag det här kommer att bli"? Det vi säger till oss själva bestämmer riktning och kvalitén på [...]

2018-11-21T13:31:32+00:00Coaching|Kommentarer inaktiverade för Jag pratar med mig själv

En ny vecka har startat

Vad säger du om det? En ny lång tung vecka eller äntligen måndag? De flesta av oss säger att det är en ”lång tung” vecka, varför säger vi så? Vad behövs för att det ska vara positivt? Kan vi tänka på annat sätt? Kan vi vara på annat sätt? Vad ger det dig om du [...]

Vilka attityder ska vara accepterade på våra arbetsplatser?

Vi reagerar olika på kommentarer och agerande från våra kollegor och chefer. Våra reaktioner beror på många faktorer, några av dessa kan t.ex. vara arbetsbelastning, samarbetsnivå med kollegor, sömnstatus, vår fysiska och psykiska kondition och vår acceptans (hos kollegor och chefer) på arbetsplatsen. Var ligger gränsen för t.ex. trakasserier? Ska vi tåla ett visst språk [...]

Statens utgifter för sjuka skenar

Vi kunde under helgen höra och läsa nyheter om att samhällets kostnader för sjuka ökar kraftigt de kommande åren. Att det totalt handlar om en ökning med nästan 5 miljarder på fem år, enligt försäkringskassan. "Jag är som alla andra bekymrad över att den psykiska ohälsan ökar. Det är ett samhällsproblem", sade generaldirektör Dan Eliasson. [...]

Din dolda potential

Det finns mycket outnyttjad potential hos oss som enskilda människor eller grupper. Det kan dels handla om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man kan nå både i arbetet och i privatlivet. Dels kan det handla om att ta personligt ansvar och göra aktiva val i livet och dels bli medveten [...]

2018-07-25T10:19:49+00:00Coaching|0 Comments