Chefskap och ledarskap

/, Utbildning, Utveckling/Chefskap och ledarskap

På våra utbildningsdagar möter vi ofta en stor förvirring i vad som är chefskap och vad som är ledarskap. Det är inte alldeles enkelt att reda ut eftersom vi i dagligt tal ibland använder begreppen som synonymer. Ledarskap är ju idag ett populärt koncept som förekommer för att beskriva en mängd skilda företeelser. Det kan vara chefskap, idrottstränare eller en vd. Men ledarskap kan också beskriva hur väl vi vet vem vi är, vilka attityder vi har till oss själv och vårt liv, hur vi tänker kring vår omvärld, hur vi fungerar i konflikter och relationer. När och hur vi använder psykologiskt spel och härskartekniker osv.

Chefskap innefattar alltså en position och ledarskap handlar om en relation. En chef är nödvändigtvis inte ledarskap och ledarskap förutsätter inte chefskap. Å andra sidan utesluter det ena inte det andra.

En ledare är en person som leder sina medarbetare. En chef är en person som styr över dem.

Ett chefskap är en formell befattning som har sanktionerats uppifrån och vars uppgift är att
• nå de uppsatta målen
• som chef har man formella mandat att bestämma regelverket, det innebär inte att de nödvändigtvis alltid åtföljs för det krävs även ett ledarskap

En bra chef med ledarskap blir framgångsrik genom att uppmuntra och respektera sina medarbetare, vara lyhörd och tydlig, ge den information medarbetarna behöver, vara rättvis och ha förståelse för vad som är rimligt. Hon/han skapar en positiv arbetsmiljö där kreativitet, arbetsglädje och trivsel frodas.
Bra chefskap kräver ett gott ledarskap och om chefen är medveten om hur hon/han utövar sitt inre ledarskap är det gynnsamt för alla. På en arbetsplats där både chefer och medarbetare har ett tryggt inre ledarskap grundläggs de bästa förutsättningar för företagets utveckling, inte minst ur ett lönsamhetsperspektiv.

Ett gott ledarskap kräver medvetenhet och egen balans i livet. Det behövs bl a en medvetenhet om vilka styrkor och svagheter vi har. Om vi glömmer bort att skapa insikt i våra svagheter är risken att vi försätter oss i situationer där vi agerar och beter oss på ett sätt som kan göra både oss själva och andra illa. Kommer vi ihåg våra styrkor kan vi öka vår självkänsla. Att utveckla självkännedom kring styrkor och svagheter gör vi oftast genom att vi försöker tänka ut ett svar. Om vi istället observerar och reflekterar kan vi komma i kontakt med djupare dimensioner inom oss.

Ledare blir du med genomtänkta och medvetna attityder
som styr ditt sätt att vara och agera.

2018-12-14T10:00:53+00:00Coaching, Utbildning, Utveckling|Kommentarer inaktiverade för Chefskap och ledarskap