Få är engagerade i sina jobb

//Få är engagerade i sina jobb

I Sverige är det endast 16 procent som är engagerade i sina jobb, enligt en internationell undersökning från Gallup (hösten 2013). Genomsnittet för de västeuropeiska länder som ingår i undersökningen är 14 procent.
I USA och Kanada är resultatet betydligt högre, där anses 29 procent av de anställda engagerade.

Att vara ”engagerad” innebär att man samarbetar på arbetsplatsen, är entusiastisk och ständigt letar efter nya vägar att nå bättre resultat.

Hur påverkas vårt engagemang i jobbet av våra attityder?

2018-08-02T10:11:52+00:00Arbetsmiljö|1 Comment

One Comment

  1. Micke 16 november, 2013 at 16:34

Comments are closed.