Nyheter

/Nyheter/

Statens utgifter för sjuka skenar

Vi kunde under helgen höra och läsa nyheter om att samhällets kostnader för sjuka ökar kraftigt de kommande åren. Att det totalt handlar om en ökning med nästan 5 miljarder på fem år, enligt försäkringskassan. "Jag är som alla andra bekymrad över att den psykiska ohälsan ökar. Det är ett samhällsproblem", sade generaldirektör Dan Eliasson. [...]

Din dolda potential

Det finns mycket outnyttjad potential hos oss som enskilda människor eller grupper. Det kan dels handla om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man kan nå både i arbetet och i privatlivet. Dels kan det handla om att ta personligt ansvar och göra aktiva val i livet och dels bli medveten [...]

2018-07-25T10:19:49+00:00Coaching|0 Comments

Fördelar med en god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö handlar inte enbart om arbetsmiljölagen och en massa skyldigheter, utan är även bra för företagets/organisationens affärer. Alla företag och organisationer kan få stora fördelar av att investera i arbetsmiljöarbetet. Små enkla förbättringar kan ge ökad konkurrenskraft, lönsamhet och motivation hos personalen. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapas förutsättningar för att minska eller förhindra [...]

Konflikthantering på arbetet

Konflikter uppstår ofta på grund av missförstånd. Ingen vill misstolkas, men ändå händer det. Vi påverkas av till exempel stress, höga krav och slimmade organisationer. Är ni "rädda" för era konflikter? Tar ni tag i dem eller tycker ni att de är jobbiga och ignorerar dem? I så fall blir det troligen bara  tuffare och [...]

Dina viktiga faktorer för god arbetsmiljö

Såhär i semestertider försöker vi koppla av från arbete och ladda våra batterier. Vilka faktorer tycker du är viktiga för att uppnå god arbetsmiljö efter semestern? Några vanliga faktorer är: Bra kommunikation i företaget/organisationen Samarbete - teamarbete Delaktighet Personlig utveckling Bra fysisk arbetsmiljö

Friskfaktorer på arbetet

Visst känns det viktigt med friskfaktorer. Friskfaktorer är det som får oss att må bra, både hemma och på arbetet. Några exempel på friskfaktorer på arbetet kan vara: variation humor gemenskap förtroende rak kommunikation Vilka friskfaktorer känns viktigast för dig på din nuvarande eller kommande arbetsplats?  

Helgen är för kort

Vi är många som ser fram emot helgen och våndas för måndagen som kommer alltför snabbt. Konflikter på jobbet är tyvärr mycket vanligare än vi önskar. De psykosociala frågorna blir bara värre/större om inte alla är med och tar tag i de verkliga problemen. Ha en fortsatt härlig helg och försök att ta hjälp med [...]

Arbetsmiljön i fokus

Nu är det dags för kampanj mot arbetsgivare som inte sköter arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har tröttnat på att många yrkesbranscher är för dåliga på systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Till hösten startar en tillsynskampanj (som kommer att hålla på i 3 år) för att få förbättringar. Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats?

Stresshantering, inte bara din arbetsmiljö

Symptomer på stress? Då är det dags att utforska din livssituation. Vad vill/behöver du förändra? Hur kan du ändra ditt sätt att tänka? Bestäm en sak du kan göra just idag för att dra igång ditt antistressprojekt Ha din uppmärksamhet här och nu. Gårdagens gränser är stängda och framtiden vet vi inget om. Träna på [...]