Bättre arbetsmiljö BAM

//Bättre arbetsmiljö BAM
Bättre arbetsmiljö BAM2018-12-05T13:57:47+00:00

Bättre arbetsmiljö BAM

Lagar och regler – risker – roller – samverkan – praktiskt arbete
Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö – 1,5 miljoner svenskar har gått den! Ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Målgrupp: Chefer, HR-ansvariga, skyddsombud, inköpare, arbetsmiljöråd, arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Omfattning: 24 h / 40 h

lowcutshutterstock_245882956

Våra utbildningar

Intresseanmälan

Senaste från BEOM

Visa respekt

Ett begrepp som ofta diskuteras, på våra arbetsplatser, i familjen, lite överallt i samhället är ordet respekt. Ibland slänger vi ur oss ”jag tycker inte att du visar mig respekt”, [...]

Attityder för den goda arbetsmiljön

Att kommunicera så att jag vet att du förstår mig och att jag förstår dig är inte alltid lätt. Kommunikation kan vara en svår konst och något vi alla behöver [...]

Chefskap och ledarskap

På våra utbildningsdagar möter vi ofta en stor förvirring i vad som är chefskap och vad som är ledarskap. Det är inte alldeles enkelt att reda ut eftersom vi i [...]