Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken SAM

//Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken SAM2018-12-05T14:08:57+00:00

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken SAM

Studier visar att i företag som arbetar kontinuerligt och systematiskt med arbetsmiljön är personalen mer nöjd än i företag som inte gör det. Dessutom är det lönsamt att investera i en bra arbetsmiljö. Vad det innebär att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet, och hur det ska gå till i ditt enskilda företag eller organisation, styrs av vilken typ av verksamhet som bedrivs och av företagets storlek.

Målgrupp: Chefer, projektledare och skyddsombud

Omfattning: 16 h / 24 h / 40 h

Våra utbildningar

Intresseanmälan

Senaste från BEOM

Visa respekt

Ett begrepp som ofta diskuteras, på våra arbetsplatser, i familjen, lite överallt i samhället är ordet respekt. Ibland slänger vi ur oss ”jag tycker inte att du visar mig respekt”, [...]

Attityder för den goda arbetsmiljön

Att kommunicera så att jag vet att du förstår mig och att jag förstår dig är inte alltid lätt. Kommunikation kan vara en svår konst och något vi alla behöver [...]

Chefskap och ledarskap

På våra utbildningsdagar möter vi ofta en stor förvirring i vad som är chefskap och vad som är ledarskap. Det är inte alldeles enkelt att reda ut eftersom vi i [...]