Vetenskapligt kunskapsläge för den psykosociala arbetsmiljön

/, Coaching/Vetenskapligt kunskapsläge för den psykosociala arbetsmiljön

Jag tror definitivt inte att vetenskapen har hundraprocentiga svar på hur vi är, hur vi har det, vad det beror på och lösningarna på alla våra utmaningar. Men som folkhälsovetare gillar jag att väva in en del vetenskaplighet i min kompetens, i mina livskunskaper och erfarenheter när jag coachar och skapar mina kurser. En 500-sidig rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som handlar om vår psykosociala arbetsmiljö publicerades förra månaden. Rapporten är en kunskapssammanställning av en grupp forskare som gått genom drygt 20 000 sammanfattningar av vetenskapliga studier som undersökt samband mellan faktorer i arbetsmiljön och utvecklingen av symtom på depression eller utmattningssyndrom. Rapportens slutsatser bygger på 80 utvalda studier och man menar att det är fullständigt klart att symtom på depression och utmattningssyndrom kan hänga ihop med brister i arbetsmiljön. Det finns inga råd eller lösningar, det är upp till arbetsgivare att använda kunskapen för att skapa mer hälsofrämjande psykosociala arbetsmiljöer. En av de orsaker som starkt kan bidra till att vi blir sjuka av jobbet är hur ledarskapet praktiseras. Så skönt tänker jag när jag läser rapporten, jag har vetenskapen med mig när jag hävdar vikten av att arbetsgivare ger sina chefer möjlighet att utbilda sig i vad som är ohälsoframkallande brister och hur de kan hanteras.

Gång på gång möter jag klienter som har knäckts av ett bristande ledarskap. De berättar om kränkande, arrogant och nonchalant bemötande. Ingen gång då jag har haft förmånen att under period coacha såväl medarbetare som chefer/ledare har jag funnit att detta bemötande har varit medvetet. Tvärtom när väl attityden har blivit medveten har det visat sig att alla inblandade har dignat under dess tyngd. Och väl medveten har alla parter förmått skapa nya attityder som har medfört ett mer hälsofrämjande arbetsklimat.

Lennart är en chef på mellannivå med ansvar för 20 medarbetare. När han tog kontakt med oss stod han på randen av en begynnande stresskrasch. Han kände sig fast i en labyrint av krav och konflikter. Han tyckte att han verkligen hade försökt på alla sätt att utöva ett gott ledarskap utifrån alla de böcker han läst. Under de inledande coachsessionerna kom vi överens om att framgångsfaktor kunde vara att undersöka hur medarbetarna såg på Lennart som chef. Lyssnade han? Var han rättvis? Tog han itu med konflikter på att bestämt och lyhört sätt? Upplevde hans medarbetare honom som medmänsklig? Osv. Under de fem gånger som vi träffade Lennarts medarbetare framkom det att flertalet kände sig sårade och kränkta av hans bemötande av såväl små vardagliga förtretligheter som hans uttalande kring svåra konflikter. Lennart var helt omedveten om sina attityder och vilket inflytande de hade på hans beteende. Under månaderna som gick ökade Lennarts medvetenhet och han upplevde stora positiva förändringar i sina relationer på både arbetsplatsen och privat. Vid ett återbesök sex månader senare mötte vi ett starkt sammansvetsat gäng som glatt löste sina vardagliga arbetsutmaningar och när allvarligare konflikter uppstod var de nöjda med hur Lennart hanterade dem. Ingen äger hela sanningen, ingen kan säga med hundraprocentig säkerhet att det är på ett absolut visst sätt. Det handlar mer om hur medvetna vi är om våra attityder, vad de innebär för hur vi ser på varandra och vad vi vill med våra relationer.

Ha en go dag
Margaretha och Mikael
BEOM för Medvetna Attityder

BEOM Attityd är en liten sak
Källa:
SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 223. ISBN 978-91-85413-64-5.
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/arbetsmiljo_depression/Arbetsmiljo_depression_fulltext.pdf

2019-01-04T11:41:53+00:00Arbetsmiljö, Coaching|Kommentarer inaktiverade för Vetenskapligt kunskapsläge för den psykosociala arbetsmiljön