Visa respekt

//Visa respekt

Ett begrepp som ofta diskuteras, på våra arbetsplatser, i familjen, lite överallt i samhället är ordet respekt. Ibland slänger vi ur oss ”jag tycker inte att du visar mig respekt”, kanske av ren frustration över att saker och ting inte riktigt går vår väg. Vad menar vi egentligen när vi pratar om respekt? Hur gör vi på arbetsplatsen när vi visar varandra respekt? Vem får lov att bestämma vad kollegial respekt är? Vi vill bemötas med respekt, men vad betyder det för var och en av oss? Är det att värdesätta varandras olikheter? Eller handlar det om att visa hänsyn och omtanke till och om andras känslor? Att acceptera varandra som vi är? Får man vara olika och ha olika åsikter och ändå bli bemött med respekt. Självklart säger de flesta av oss. Men är det självklart? Det är lätt att säga, men är det så enkelt att visa respekt när vi tycker olika?

William Ury, Distinguished Senior Fellow at the Harvard Negotiation Project och författare till bl.a. boken Getting to Yes menar att grunden för att kunna visa respekt är att vi kan visa oss själv respekt.

”Respekten för andra kommer direkt ur din egen självrespekt.
Du visar respekt för andra, inte så mycket beroende på vilka de är, utan på vem du är.
Respekt är ett uttryck för dig själv och dina värderingar.
Respekt innebär inte att du tycker om den andre, för det kanske du inte gör.
Det betyder inte heller att göra som den andre vill.
Respekt innebär helt enkelt att du ger den andre ett värde som människa,
precis som du själv vill känna att du har.”

Respekt kan helt enkelt innebära att vi inser och accepterar att våra kartor och verkligheter skiljer sig åt och att vi alla reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. Att vi kan se att alla beteenden har en form av positiv intention och att alla människor gör sitt bästa med de resurser vi har tillgängliga. Respekt innebär att vi värdesätter en medmänniskas fulla potential och använder deras förmågor väl och rättvist.

De flesta arbetsplatser har någon form av respektvärderingar och regler för hur vi ska bete oss på arbetsplatsen. För att skapa samsyn och kunna följa reglerna behöver dessa vara så konkreta som möjligt på en ”hur”-nivå. Prioritera att bli eniga kring era mest betydelsefulla regler som gör det möjligt för er att kunna jobba med ert samarbete och komma överens om hur ni gör när ni varandra respekt? Utforska vad ni lägger i begreppet på er arbetsplats. Vilka likheter finns, vilka är skillnaderna i hur ni ser på respekt. Menar ni kanske samma sak, men använder olika ord? Vad menas med att ”vara öppna mot varandra”? Hur skapar ni förutsättningar för använda era regler konkret? Ställ frågan och ha en dialog om ”hur når vi dit”?

Respekt är ett viktigt ord för oss alla. Alla vill bli respekterade och vi har lärt oss att om vi vill få respekt ska vi respektera andra. Det är en ömsesidig respekt som krävs. Respekt är inte en envägsmonolog. Respekt skapas i dialog och förståelse.

2016-05-11T06:45:50+00:00Okategoriserade|0 Comments